КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
XII сесія IV скликання

РІШЕННЯ

від 16 березня 2006 року N 313/3404

Про продаж земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю "УКРКАРГО" для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу по технічному обслуговуванню автомобілів на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі м. Києва

Відповідно до ст. 128 Земельного кодексу України та рішення Київської міської ради від 14.03.2002 N 304/1738 "Про визначення тимчасового порядку продажу земельних ділянок в м. Києві" Київська міська рада вирішила:

1. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі м. Києва (звіт додається).

2. Затвердити вартість земельної ділянки у розмірі 7430364,44 грн. (сім мільйонів чотириста тридцять тисяч триста шістдесят чотири гривні 44 копійки) на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта про ринкову вартість земельної ділянки від 14.07.2005).

3. Продати товариству з обмеженою відповідальністю "УКРКАРГО" земельну ділянку площею 1,1935 га за 7430364,44 грн. (сім мільйонів чотириста тридцять тисяч триста шістдесят чотири гривні 44 копійки) для будівництва, експлуатації та обслуговування комплексу по технічному обслуговуванню автомобілів на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі м. Києва, яка перебуває в оренді у товариства з обмеженою відповідальністю "УКРКАРГО" згідно з договором оренди земельної ділянки від 18.03.2005 N 63-6-00227.

4. Затвердити умови продажу товариству з обмеженою відповідальністю "УКРКАРГО" земельної ділянки на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі м. Києва (згідно з додатком).

5. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації):

5.1. Забезпечити оформлення в двотижневий термін договору купівлі-продажу земельної ділянки площею 1,1935 га на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі м. Києва за ціною та на умовах, визначених цим рішенням.

5.2. Після сплати повної вартості земельної ділянки оформити та видати товариству з обмеженою відповідальністю "УКРКАРГО" в установленому порядку державний акт на право власності на земельну ділянку.

6. Товариству з обмеженою відповідальністю "УКРКАРГО":

6.1. Укласти в двотижневий термін договір купівлі-продажу земельної ділянки.

6.2. Виконувати обов'язки власника земельної ділянки згідно з вимогами ст. 91 Земельного кодексу України.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань землекористування.

 

Київський міський голова 

О. Омельченко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
від 16 березня 2006 р. N 313/3404 


УМОВИ
продажу товариству з обмеженою відповідальністю "УКРКАРГО" земельної ділянки на вул. Світлій, 3 у Дарницькому районі м. Києва

1. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням.

2. Забезпечити вільний доступ до проданої земельної ділянки для контролю за дотриманням власником умов продажу земельної ділянки.

3. Питання пайової участі вирішити відповідно до рішення Київради від 27.02.2003 N 271/431 "Про пайову участь (внески) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва" (із змінами та доповненнями, внесеними рішеннями Київської міської ради від 12.02.2004 N 14/1223, від 28.12.2004 N 1051/2461 та від 27.12.2005 N 622/3083).

4. Виконати вимоги, викладені в листах Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища від 08.06.2004 N 19-4951, Київської міської санепідемстанції від 29.04.2004 N 3099, Державного управління екології та природних ресурсів в м. Києві від 18.05.2004 N 08-8-20/2563, Головного управління промисловості, транспорту та зв'язку від 09.04.2004 N 045-924.

5. Зарахувати до сум, які покупець має сплатити за земельну ділянку, аванс у сумі 512221,76 (п'ятсот дванадцять тисяч двісті двадцять одна) грн. 76 коп., сплачений відповідно до угоди N 14 від 14.02.2005, що підтверджено платіжним дорученням. Решта вартості земельної ділянки у сумі 6918142,68 (шість мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч сто сорок дві) грн. 68 коп. сплачується протягом 10 банківських днів після нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки.

6. За кожний день прострочення платежу сплачується пеня у розмірі 0,5 % від суми простроченого платежу.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
В. Яловий