КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
VIII сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 28 лютого 2019 року N 164/6820

Про затвердження Правил користування міським наземним пасажирським транспортом міста Києва

Відповідно до частини восьмої статті 4 Закону України "Про міський електричний транспорт", статті 35 Закону України "Про автомобільний транспорт", Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Правила користування міським наземним пасажирським транспортом міста Києва, що додаються.

2. Оприлюднити це рішення відповідно до вимог чинного законодавства України.

3. Рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
28.02.2019 N 164/6820


ПРАВИЛА
користування міським наземним пасажирським транспортом міста Києва

1. Загальні положення

1.1. Правила користування міським наземним пасажирським транспортом міста Києва (далі - Правила) визначають порядок проїзду міським автомобільним транспортом загального користування, трамваєм, тролейбусом, фунікулером, міською електричкою (далі - міський наземний пасажирський транспорт міста Києва), його оплати, права та обов'язки пасажирів, а також взаємовідносини перевізників і пасажирів під час надання транспортних послуг.

1.2. Правила розроблені відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про міський електричний транспорт", "Про автомобільний транспорт", постанов Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року N 176 "Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту" та від 23 грудня 2004 року N 1735 "Про затвердження Правил надання населенню послуг з перевезень міським електротранспортом", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року N 1887 "Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності" та інших нормативно-правових актів.

1.3. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

автоматизована система обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП) - програмно-технічний комплекс, призначений для обліку наданих транспортних послуг з використанням електронного квитка;

багаж - вантаж, розміри якого не перевищують 100 х 50 х 30 сантиметрів (крім лиж), вагою від 10 до 40 кілограмів, який перевозиться пасажиром;

диспетчер - особа, на яку покладено повноваження щодо здійснення диспетчерського управління;

електронний квиток - проїзний документ встановленої форми, який після реєстрації в АСОП дає пасажирові право на одержання транспортних послуг;

інформаційно-довідковий центр - інформаційно-консультаційний центр оператора, призначеного для збирання інформації, консультування та надання допомоги користувачам (пасажирам) з питань продажу, заміни, поповнення, активації та блокування в АСОП носія електронного квитка, прийняття заяв та скарг, пов'язаних з використанням електронного квитка та функціонуванням АСОП;

контролер - особа, яка здійснює контроль за оплатою проїзду пасажира і перевезенням багажу;

оператор АСОП - комунальне підприємство "Головний інформаційно-обчислювальний центр";

ручна поклажа - вантаж, розміри якого не перевищують 60 х 40 х 20 сантиметрів, вагою до 10 кілограмів включно;

рейс - рух транспортного засобу від початкової до кінцевої зупинки маршруту;

розклад руху - сукупність графіків руху транспортних засобів за маршрутом;

транспортний термінал - встановлений у рухомому складі наземного транспортного засобу або інтегрований з турнікетом спеціалізований комплект обладнання (зокрема і валідатори), що призначений для реєстрації електронного квитка, перевірки транспортного ресурсу й оплати проїзду та взаємодіє з іншим бортовим електронним інформаційним обладнанням і центром обробки транспортних транзакцій.

Інші терміни у цих Правилах вживаються у значенні, наведеному в законах України "Про автомобільний транспорт", "Про міський електричний транспорт", розпорядженні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2018 року N 1887 "Про затвердження Порядку функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності", зареєстрованому в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві від 24 жовтня 2018 року за N 221/2069, та інших нормативно-правових актах в сфері перевезення пасажирів.

2. Порядок придбання електронного квитка, його форми носіїв та види

2.1. Придбання електронного квитка здійснюється:

у пунктах придбання електронного квитка;

через платіжні пристрої;

через пункти поповнення транспортного ресурсу;

через веб-сайт оператора;

в інших пунктах продажу (поповнення).

Перелік пунктів придбання електронного квитка та поповнення транспортного ресурсу розміщується на офіційному веб-сайті оператора.

2.2. Форми носіїв електронного квитка:

транспортна картка;

банківська картка;

соціальна картка (пільгова картка);

QR-код (на паперових носіях або електронному вигляді);

учнівський квиток;

студентський квиток;

електронний портативний засіб з встановленим програмним додатком АСОП.

2.3. Види електронного квитка:

разовий квиток;

проїзний квиток на визначений період та визначену кількість поїздок на один або кілька видів міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі руху;

проїзний квиток на визначений період без обмеження кількості поїздок на один або кілька видів міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі руху;

проїзний квиток на визначений період та визначену кількість поїздок на один або кілька видів міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі руху, що використовується з моменту активації проїзного квитка;

проїзний квиток на визначений період без обмеження кількості поїздок на один або кілька видів міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі руху, що використовується з моменту активації проїзного квитка;

проїзний квиток на визначений період та визначену кількість поїздок на один або кілька видів міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі руху, що використовується з моменту продажу проїзного квитка;

проїзний квиток на визначений період без обмеження кількості поїздок на один або кілька видів міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі руху, що використовується з моменту продажу проїзного квитка;

проїзний квиток на визначену дальність поїздки на одному або декількох видах міського пасажирського транспорту, який працює у звичайному режимі руху.

3. Порядок проїзду і його оплати

3.1. Право на проїзд у міському наземному пасажирському транспорті міста Києва надає зареєстрований в АСОП електронний квиток з використанням носія електронного квитка.

3.2. Реєстрація електронного квитка здійснюється пасажирами самостійно, після входу до транспортного засобу, не чекаючи наступної зупинки, через транспортні термінали шляхом піднесення носія електронного квитка до нього. Після реєстрації електронного квитка на екрані транспортного терміналу з'явиться інформація про оплату проїзду у вигляді текстового, звукового, графічного чи іншого повідомлення та про залишок транспортного ресурсу.

Якщо на екрані транспортного терміналу з'являється повідомлення про неможливість реєстрації електронного квитка, поїздка вважається неоплаченою.

У разі несправності електронного квитка або відмови в реєстрації електронного квитка в АСОП пасажири не звільняються від обов'язку оплати проїзду та мають право звернутись до інформаційно-довідкового центру.

3.3. При відсутності реєстрації електронного квитка пасажир повинен залишити транспортний засіб.

3.4. Підставами для відмови в реєстрації в АСОП електронного квитка є:

використання заблокованого в АСОП електронного квитка;

закінчення строку дії носія електронного квитка;

відсутності на транспортному ресурсі електронного квитка суми грошових коштів, достатніх для оплати проїзду згідно з встановленими тарифами та вартістю проїзного квитка.

3.5. При здійсненні реєстрації в АСОП електронного квитка забороняється застосування фізичного впливу на обладнання, а також вчинення будь-яких дій, що можуть призвести до пошкодження обладнання.

3.6. Забороняється перешкоджати проведенню реєстрації в АСОП електронного квитка іншим пасажирам.

3.7. Проїзд без реєстрації в АСОП електронного квитка, в тому числі дитини віком від семи до шістнадцяти років, тягне за собою адміністративну відповідальність.

Оплата вартості проїзду та перевезення багажу здійснюється незалежно від відстані проїзду та ваги багажу згідно з установленим тарифом на перевезення пасажирів.

3.8. Пасажири, які мають право на пільговий проїзд, не звільняються від обов'язку оплатити перевезення багажу.

3.9. У разі виходу рухомого складу з ладу під час роботи на маршруті (лінії) пасажири, що оплатили вартість транспортної послуги, при пересадці на іншу одиницю рухомого складу повторно вартість проїзду не сплачують.

3.10. Витяги з Правил у частині прав, обов'язків та відповідальності пасажирів і працівників перевізника, які безпосередньо контактують з пасажирами, місцезнаходження та телефони підприємств, а також інша візуальна інформація повинні розміщуватись у салонах рухомого складу перевізника на видному та зручному для пасажирів місці.

3.11. Тарифи на перевезення пасажирів у міському наземному пасажирському транспорті міста Києва встановлюються відповідно до законодавства України.

3.12. Інформаційне забезпечення пасажирів здійснюється українською мовою з дотриманням вимог законодавства про мови.

4. Обов'язки та права перевізника

4.1. Працівники перевізника зобов'язані забезпечувати якісне обслуговування пасажирів, які перебувають у транспортному засобі та на зупинках, створювати для них необхідні зручності, вживати всіх заходів для запобігання нещасному випадку з ними або дорожньо-транспортній пригоді, надавати допомогу особам з інвалідністю, які користуються міським наземним пасажирським транспортом міста Києва, бути охайно одягненими, ввічливими у спілкуванні з пасажирами та одночасно вимагати від них неухильного виконання вимог цих Правил.

4.2. Під час виконання своїх обов'язків працівники перевізника зобов'язані дотримуватися вимог цих Правил та інших нормативно-правових актів, що регламентують роботу міського автомобільного та електричного транспорту.

4.3. Перевізник несе відповідальність за шкоду, заподіяну здоров'ю і майну пасажирів, а також довкіллю згідно із законодавством України.

4.4. У разі непередбачених подій, які спричинили зупинку рухомого складу на маршруті більше ніж на 10 хвилин, перевізник на запит пасажира надає довідку про тривалість затримки.

4.5. Водій транспортного засобу під час роботи на маршруті (лінії) зобов'язаний:

мати посвідчення водія на право керування транспортним засобом відповідної категорії, книжку водія трамвая (тролейбуса) та шляховий лист;

перед виїздом на маршрут пройти медичний огляд, забезпечити перевірку технічного та санітарного стану і комплектності транспортного засобу, дотримуватись визначеного законодавством режиму праці та відпочинку;

бути охайно одягненим, чемно поводитися з пасажирами;

неухильно виконувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху, правил технічної експлуатації транспортного засобу, посадової інструкції та вказівки диспетчера;

мати із собою і пред'явити для перевірки уповноваженим особам передбачені законодавством документи;

дотримуватись визначеного маршруту та розкладу руху; забезпечувати безпечний та регулярний рух;

зупинятися на кожній визначеній графіком руху зупинці, в тому числі при виїзді з депо та заїзді в депо;

зупиняти автобус для посадки та висадки пасажирів на відстані не більше ніж 0,05 - 0,1 метра від краю проїзної частини дороги;

не від'їжджати від зупинки з відчиненими дверима і не відчиняти їх до повної зупинки, негайно зупинитися у разі відкриття дверей під час руху транспортного засобу;

нагадувати пасажирам про необхідність оплати проїзду та перевезення багажу, пред'явлення проїзних документів контролеру, а також про те, що слід бути уважними та не забувати свої речі при виході з транспортного засобу;

правильно й чітко оголошувати назву кожної зупинки та наступної за нею, а у разі зміни маршруту - оголошувати про це на кожній зупинці;

здійснювати посадку/висадку пасажирів виключно на зупинках та у разі необхідності виходу на зупинці "На вимогу", а також в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху, - на автобусних маршрутах загального користування, які працюють в режимі маршрутного таксі;

у разі загрози безпеці руху здійснювати термінові заходи щодо зниження швидкості руху або зупинці транспортного засобу, в тому числі, у разі виникнення перешкод для руху на маршруті (туман, ожеледиця тощо), які не дають змоги продовжити поїздку;

здійснювати регулювання освітлення та опалення рухомого складу транспортного засобу;

перед зачиненням дверей постійно робити оголошення "Обережно, двері зачиняються";

стежити за виконанням пасажирами вимог цих Правил;

у зимовий період очищувати підніжки від снігу та льоду;

надавати допомогу особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення під час посадки в автобус і висадки з нього, у тому числі особисто піднімати та опускати механічні апарелі та механізми з метою створення умов для зручного користування зазначеним транспортним засобом особами, які пересуваються на кріслах колісних;

у разі виявлення втраченого багажу чи ручної поклажі за участю двох свідків скласти акт довільної форми з детальним описом зовнішнього вигляду речей і здати їх разом з актом перевізнику.

4.6. Водію транспортного засобу забороняється:

починати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до повної зупинки транспортного засобу;

змінювати маршрут і розклад руху;

під час руху розмовляти з пасажирами, їсти, пити, курити, слухати радіоприймачі та магнітофони або вчиняти інші дії, які можуть вплинути на безпеку дорожнього руху;

відмовляти пасажирам в обслуговуванні, крім передбачених законодавством та цими Правилами випадків;

перевозити гострі і ріжучі предмети, пожежонебезпечні, вибухові, отруйні, їдкі, сморідні та наркотичні речовини, вогнепальну зброю без чохлів, інші небезпечні предмети;

порушувати вимоги цих Правил, Правил дорожнього руху та правил технічної експлуатації транспортного засобу.

4.7. Водій має право:

вимагати від пасажирів виконання їх обов'язків, передбачених цими Правилами;

не допускати до поїздки пасажирів, які не мають електронного квитка або перебувають у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, порушують громадський порядок, мають при собі небезпечний багаж, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів.

4.8. Контролер зобов'язаний:

мати службове посвідчення, нагрудний знак (жетон, картку тощо) з особистим номером контролера, прикріплений на лицьовому боці верхнього одягу, квитанції встановленого зразка, а також діючий транспортний термінал;

починати здійснення контролю після повідомлення про це пасажирів;

при стягненні штрафу за проїзд без реєстрації електронного квитка або за порушення цих Правил видати порушнику квитанцію встановленого зразку;

на першу вимогу пасажира пред'явити своє службове посвідчення, повідомити про місце роботи, телефон та місцезнаходження перевізника.

4.9. Контролер має право розглядати справи про адміністративні правопорушення та відповідно до статті 309 Кодексу України про адміністративні правопорушення стягувати штрафи за адміністративні порушення, передбачені частиною третьою статті 119, частиною другою статті 134, абзацами четвертим та восьмим статті 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

4.10. Спори між перевізником та пасажиром розв'язуються в порядку, визначеному законодавством.

5. Обов'язки та права пасажирів

5.1. Пасажири повинні поважати працю працівників перевізника, сприяти їм у виконанні службових обов'язків, підтримувати громадський порядок на зупинках та в салонах рухомого складу.

5.2. При вході до салону транспортного засобу пасажири повинні дотримуватись черги, а після оголошення про зачинення дверей - припинити висадку/посадку.

5.3. Право позачергового входу до салону транспортного засобу мають вагітні жінки, особи з інвалідністю, пасажири з дітьми дошкільного віку, особи похилого віку.

5.4. Особи з інвалідністю та інші маломобільні групи населення мають право на безоплатне перевезення технічних та інших засобів реабілітації, призначених для особистого пересування (крісла колісні, палиці, милиці, ходунки тощо), а також собак-поводирів, що супроводжують осіб з порушенням зору.

5.5. Пасажири зобов'язані:

зареєструвати електронний квиток після входу до транспортного засобу, станції швидкісного трамваю, фунікулера, міської електрички;

дбайливо поводитися з носієм електронного квитка;

завчасно придбати електронний квиток та поповнити транспортний ресурс носія електронного квитка;

перевіряти час та дату реєстрації електронного квитка;

зберігати електронний квиток до кінця поїздки і пред'явити його на вимогу контролерів. У випадку втрати електронного квитка або його пошкодження до стану, що не дозволяє провести його перевірку, пасажир вважається таким, що не оплатив проїзд;

забезпечувати збереження розрахункового документа в разі придбання електронного квитка та поповнення транспортного ресурсу у випадках, передбачених Порядком функціонування автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності, затвердженим розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 22 жовтня 2018 року N 1887, зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 24 жовтня 2018 року за N 221/2069;

оплатити перевезення всіх одиниць багажу згідно з вимогами цих Правил;

після прибуття на кінцеву зупинку маршруту звільнити салон транспортного засобу;

пред'являти для перевірки електронний квиток на вимогу контролерів;

дбайливо ставитись до обладнання та майна перевізника, дотримуватись вимог цих Правил, чистоти в салоні транспортного засобу та на зупинках міського пасажирського транспорту;

не затримуватися біля дверей салону транспортного засобу та не загороджувати їх багажем;

розміщувати багаж так, щоб він не заважав вільному проходу пасажирів уздовж салону транспортного засобу та не блокував доступ до основних і аварійних виходів;

не заважати входу і виходу пасажирів, а також відчиненню і зачиненню дверей;

під час руху транспортного засобу зберігати особисту безпеку (по можливості стояти обличчям у напрямку руху, триматись за поручні тощо);

бути взаємоввічливими, поступатися місцем особам з інвалідністю, громадянам похилого віку, пасажирам з дітьми та вагітним жінкам;

завчасно подати сигнал водієві відповідним дзвінком або усно в разі виходу на зупинці "На вимогу";

припинити висадку/посадку після оголошення водія про зачинення дверей;

повідомити водієві про виявлені забуті речі, документи та цінності;

виконувати вимоги цих Правил.

5.6. Пасажирам забороняється:

відволікати увагу водія під час руху транспортного засобу;

перебувати в кабіні водія;

здійснювати поїздку без реєстрації електронного квитка;

перевозити небезпечні речі, зокрема легкозаймисті, вибухонебезпечні, отруйні, їдкі речовини з різким запахом та наркотичні речовини і такі, що можуть забруднити транспортний засіб чи одяг пасажирів, колючі, ріжучі предмети без належної упаковки; вогнепальну зброю без чохлів та дозволів на носіння та зберігання, тварин, крім тварин, зазначених в абзаці п'ятому пункту 5.7 цих Правил, та випадків, передбачених законом, громіздкий багаж розміром більше ніж 100 х 50 х 30 см або вагою понад 40 кг, речі довші за 190 см та діаметром більше 30 см (крім дитячих та інвалідних колясок, велосипедів, що складаються, та лиж);

проїжджати в одязі та провозити багаж, що забруднюють одяг пасажирів, обшивку салону та сидіння;

перебувати в салоні в нетверезому стані, курити, вмикати голосно музику, висовуватись з вікон;

ставити дітей, багаж та ручну поклажу на сидіння;

заходити до салону транспортного засобу з їжею, напоями, морозивом;

користуватись аварійним обладнанням без потреби, приводити в дію систему екстреного гальмування та відчинення дверей, а також сигналізацію екстреної зупинки;

відчиняти двері транспортного засобу до повної його зупинки і навмисно заважати їх відчиненню або зачиненню на зупинках, крім потреби запобігання нещасному випадку;

смітити в салоні транспортного засобу, псувати його обладнання, викидати з вікон на проїжджу частину сміття та інші предмети;

курити в салоні транспортного засобу;

порушувати громадський порядок.

5.7. Пасажир має право:

безоплатно провозити з собою дітей віком до шести років включно без надання їм окремого місця для сидіння;

на безпечний, своєчасний і якісний проїзд до місця призначення;

одержувати від перевізника, водія, на зупинках інформацію про послуги міського наземного пасажирського транспорту міста Києва;

безплатно провозити з собою ручну поклажу, одну пару лиж, дитячий візок, санки, велосипед у розібраному вигляді, дрібний садовий інвентар у відповідній упаковці, дрібних тварин у кошиках, сумках із суцільним дном, птахів у клітках, собак у намордниках за наявності паводка з пред'явленням відповідних документів на них та за умови, що тварини не забруднюють салон транспортного засобу та речі пасажирів й розташовуються на підлозі;

на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про умови і порядок руху та надання транспортних послуг, відшкодування завданої йому шкоди;

на вирішення спірних питань щодо надання транспортних послуг у судовому порядку.

6. Контроль оплати пасажирами проїзду та їх відповідальність

6.1. Контроль оплати проїзду здійснюється контролерами на шляху прямування під час руху транспортного засобу.

Контроль оплати проїзду здійснюється шляхом піднесення електронного квитка до транспортного терміналу контролера, який підтверджує або спростовує реєстрацію електронного квитка у відповідному транспортному засобі під час виконання відповідного рейсу.

6.2. Порушення вимог цих Правил (проїзд без реєстрації електронного квитка, в тому числі безоплатне провезення пасажиром дитини віком від семи до шістнадцяти років, неоплачене перевезення багажу) тягне за собою адміністративну відповідальність, передбачену законом України.

Для продовження поїздки пасажир, крім сплати штрафу, повинен сплатити вартість проїзду.

6.3. Штрафи за порушення вимог цих Правил накладаються та стягуються на місці контролерами.

6.4. При стягненні штрафів порушникам видаються квитанції встановленого зразка, бланки яких належать до документів суворої фінансової звітності.

6.5. Пасажир з багажем, забороненим для перевезення, підлягає висадці на найближчій зупинці, при цьому вартість проїзду не повертається.

6.6. За псування транспортного засобу або його устаткування пасажири несуть відповідальність згідно з законодавством України.

7. Перехідні положення

7.1. Встановити, що до впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському наземному пасажирському транспорті міста Києва:

7.1.1. Право на проїзд у міському наземному пасажирському транспорті міста Києва надається на підставі:

електронного квитка, зареєстрованого в АСОП;

проїзних квитків, визначених розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 липня 2018 року N 1147 "Про встановлення тарифів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху", зареєстрованим у Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 06 липня 2018 року за N 160/2008;

посвідчення чи довідки, що дає право на пільговий проїзд згідно із законодавства;

студентського (учнівського) квитка, виданого закладом освіти до 30 жовтня 2019 року;

багатофункціональної електронної пластикової картки "Картка киянина".

7.1.2. Контроль за оплатою проїзду здійснюють:

контролер-касир, що продає разові квитки у рухомому складі перевізника;

контролер.

 

Київський міський голова

В. Кличко