КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
III сесія VII скликання

РІШЕННЯ

від 14 травня 2015 року N 463/1327

Про внесення змін до додатка до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про стимулювання розвитку регіонів", постанови Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 року N 385 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року", рішення Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060 "Про затвердження Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року", з метою приведення Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року у відповідність із Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року Київська міська рада вирішила:

У додатку "Цільові показники Стратегії" до Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15 грудня 2011 року N 824/7060:

1. Доповнити додаток новими позиціями такого змісту:

"

Напрям

Індикатор

Одиниці виміру

Поточне значення

Цільове значення

Стратегічні цілі

Наявний дохід у розрахунку на одну особу

грн.

5907913

7704314

Економіка

Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у розрахунку на одну особу

грн.

13018513

17114214

Економіка

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну особу

доларів США

1072015

1225016

Економіка

Експорт товарів у розрахунку на одну особу

доларів США

465413

500714

Економіка

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення

одиниць

28913

31114

Економіка

Кількість середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. наявного населення

одиниць

1513

1814

Економіка

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, відсотків загального обсягу реалізованої промислової продукції

%

7,513

1014

Економіка

Середньомісячна заробітна плата (номінальна)

грн

689313

882514

ЖКГ

Рівень обладнання загальної площі житлового фонду водопроводом у міській місцевості

%

99,313

99,814

Екологія

Питома вага утилізованих відходів, відсотків загальної кількості утворених відходів

%

9,513

19,214

Екологія

Площа земель природно-заповідного фонду

тис. га

15,915

17,616

Екологія

Питома вага площі природно-заповідного фонду до площі адміністративно-територіальної одиниці

%

1915

2116

Охорона здоров'я

Забезпеченість населення лікарями всіх спеціальностей (на 10 тис. наявного населення на кінець року)

осіб

88,913

89,714

Охорона здоров'я

Рівень смертності на 1 тис. населення

проміле

9,513

9,114

Охорона здоров'я

Демографічне навантаження на 1 тис. осіб постійного населення віком 16 - 59 років (міська місцевість)

проміле

489,715

487,916

Освіта

Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами (міська місцевість)

%

6113

6514

Ринок праці

Рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці

%

5,113

5,114


"

2. Примітки до додатка доповнити новими пунктами 13 - 16 такого змісту:

"____________
13 2016 рік

14 2020 рік

15 станом на 1 січня 2017 року

16 станом на 1 січня 2021 року".

 

Київський міський голова

В. Кличко