КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
V сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 21 листопада 2017 року N 500/3507

Про затвердження Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020"

Відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рішення Київської міської ради від 02 липня 2015 року N 654/1518 "Про затвердження Комплексної міської цільової програми "Електронна столиця" на 2015 - 2018", з метою окреслення концептуальних засад Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020", визначення базових засад для подальшого інфраструктурного, технологічного, соціального розвитку міста Києва та визначення нового вектора трансформації міського простору Київська міська рада вирішила:

1. Затвердити Концепцію "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020", що додається.

2. Ініціаторам розроблення міських цільових програм враховувати Концепцію "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020", затверджену згідно з пунктом 1 цього рішення, під час розроблення міських цільових програм.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами.

 

Київський міський голова

В. Кличко


 

Додаток
до рішення Київської міської ради
21.11.2017 N 500/3507


ЛІДЕРСТВО ІННОВАЦІЇ ВЗАЄМОДІЯ

КОНЦЕПЦІЯ "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020"

СМАРТ СІТІ - СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ МІСТА XXI СТОЛІТТЯ

ВСТУП

Великі міста завжди були й залишаються центрами розвитку цивілізації. Перед сучасними містами постає багато викликів і серед них чи не найскладніший - поєднати комфорт та соціальну привабливість для містян з розвиненою інфраструктурою, екологічною безпекою та швидким розвитком технологій. Сучасне місто - це рушійна сила економіки країни, осередок культури й освіти, майданчик для реалізації технологічних та соціальних інновацій. З огляду на це нині значно посилюється конкуренція міст, адже розвиток комфортної інфраструктури безпосередньо впливає на економічні показники міста, визначає його привабливість для кваліфікованих спеціалістів та інвесторів.

Київ - місто з тисячолітньою історією, що завжди є центром подій, які змінюють історію європейської цивілізації. Водночас це місто талановитих людей та надзвичайного творчого потенціалу. Це місто, що прагне пристати до найуспішніших столиць світу, забезпечивши економічний добробут громадян. Усе зазначене потребує виваженого стратегічного підходу до підвищення економічних, соціальних та екологічних чинників міста, що можливо лише за умови ефективної інтеграції інфраструктури та міського сервісу. Вочевидь, для цього потрібні сучасні розумні рішення, а також радикальна трансформація системи управління містом.

Концепція "КИЇВ СМАРТ СІТІ" покликана створити можливості для еволюції столиці, поєднуючи стратегічний підхід, технологічні досягнення та широке залучення громадськості до творення нової якості життя. Концепція "КИЇВ СМАРТ СІТІ" закладає базові засади для подальшого інфраструктурного, технологічного та соціального розвитку міста й визначає новий вектор трансформації міського простору.

У Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ" враховано інтереси містян, підприємців, неприбуткових організацій, визначено нову роль та функції міської влади. Реалізація цієї концепції та її стратегічних завдань сприятиме перетворенню української столиці на технологічно розвинений, соціально відповідальний та комфортний для життя мегаполіс Східної Європи.

  

Концепція "КИЇВ СМАРТ СІТІ" передбачає розвиток міста за такими ключовими напрямами:

• підвищення якості життя містян

• модернізація та розбудова технологічної інфраструктури міста

• використання технологій для ефективного управління містом

• дотримання стандартів екологічності, сталого економічного розвитку та соціальної інклюзії

• активне залучення громадськості

СУТНІСТЬ КОНЦЕПЦІЇ "КИЇВ СМАРТ СІТІ"

Розумні міські рішення створюють додаткові можливості для підвищення цінності міста. Інтеграція технологій уможливлює підвищення ефективності використання ресурсів, економічного потенціалу, створення й розвиток нових напрямів бізнесу, сервісу і, найважливіше, поліпшення якості життя громадян. Створення розумного міста передбачає комплексні соціальні та технологічні трансформації, що уможливлюються шляхом розвитку сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, розроблення нових стандартів енергоефективності та появи нової якості відносин між громадою та місцевою владою. Жителі сучасного міста перестають бути виключно користувачами, перетворюючись на постачальників міського сервісу.

Стратегія реалізації Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ" передбачає активну співпрацю всіх учасників процесу, а саме:

• політичних лідерів, депутатів Київської міської ради, керівників та працівників департаментів і служб міста

• державних та приватних операторів житлово-комунальних послуг, операторів зв'язку, освітніх та наукових закладів

• кінцевих користувачів - містян та представників місцевого бізнесу

• інвесторів - українських та міжнародних банків, інвестиційних фондів, міжнародних організацій

• постачальників рішень - технологічних, фінансових та інвестиційних

Концепцію "КИЇВ СМАРТ СІТІ" розроблено за участю громадськості, експертів, міської влади, представників українських технологічних компаній та міжнародного бізнесу, громадських організацій, наукової та академічної спільноти.

  

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ КОНЦЕПЦІЇ "КИЇВ СМАРТ СІТІ"

  

• КИЇВ СМАРТ СІТІ - це стратегічний підхід до використання переваг міста і послаблення негативних чинників для забезпечення сталого розвитку та трансформації міста до реалій XXI століття

• КИЇВ СМАРТ СІТІ - це сучасна формула трансформації міста, де збалансовано інтереси громадян, міської влади та місцевого бізнесу; перехід до нового, орієнтованого на людину типу управління містом; ефективне та прозоре управління містом із застосуванням новітніх інформаційно-комунікаційних технологій

• КИЇВ СМАРТ СІТІ - це нові стандарти життя на базі новітніх технологій; безпечне та комфортне міське середовище, забезпечуване ефективним управлінням ресурсами міста та постійним підвищенням рівня життя містян

• КИЇВ СМАРТ СІТІ - це реалізація потенціалу громадянського суспільства, презентація міста як середовища для розвитку громадян та соціального партнерства у спільних інтересах громади

• КИЇВ СМАРТ СІТІ - це розвинена інноваційна міська екосистема з розвитком економіки знань та сучасних інноваційних індустрій

Трансформація Києва у СМАРТ СІТІ передбачає три ключові рівні змін:

  

Технологічні зміни:

• Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними

• Ефективне управління послугами житлово-комунального господарства: енергетика, вода, тверді відходи та стічні води, використання, збереження та перероблення відновлюваних джерел енергії

• Використання технологій для забезпечення безпеки, швидкого реагування на екстрені виклики, своєчасного реагування на проблеми киян

Зміни в управлінні містом:

• Інформаційні технології сприятимуть прозорості адміністрування та управління містом

• Розроблення прозорої та конструктивної моделі державно-приватного партнерства, поліпшення інвестиційного клімату та умов для розвитку підприємництва

• Розумна інтеграція інформації між міськими департаментами, використання сучасних систем управління даними та запровадження якісної аналітики подій і процесів у місті

Суспільні зміни:

• Розвиток сучасної соціальної інфраструктури та рух до соціальної рівності

• Залучення громадян до участі у прийнятті рішень та впливу на створення міської політики

• Забезпечення фінансової стійкості та сталого економічного розвитку міста - важливих умов для підвищення рівня життя киян

Лідерство як запорука змін в управлінні Києвом:

• Стратегічний підхід до розбудови смарт сіті - готовність міських закладів і влади інвестувати та розвивати смарт сіті в масштабах міста, а не окремих програм

• Системний підхід - готовність не лише автоматизувати окремі процеси в місті, а й здійснювати інституційні зміни та зміни в управлінні містом як системою; залучати стейкхолдерів до створення в місті смарт сіті

• Готовність зняти на управлінському рівні бар'єри щодо розвитку міста як смарт сіті

• Готовність забезпечити умови для розвитку інновацій у місті. Створення умов для інвестицій, а також кластерів для розвитку інновацій та індустрій

• Акцент у міській політиці на поліпшенні життя киян

ПЕРЕВАГИ КОНЦЕПЦІЇ СМАРТ СІТІ ДЛЯ КИЄВА

КИЇВ СМАРТ СІТІ: ВИКЛИКИ

Виклики, що визначають необхідність реалізації концепції СМАРТ СІТІ в Києві:

• комплексні проблеми міста - старіння та руйнування інфраструктури, зменшення бюджету міста, несталість економічного розвитку, деіндустріалізація, збільшення кількості населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб

• підвищення вимог до влади з боку громадян - перехід до управління з урахуванням потреб громадян, поліпшення якості пропонованих послуг, прозорості й відкритості влади

• суспільний запит на активізацію участі громадян у розв'язанні міських проблем та управлінні містом

ПЕРЕВАГИ СУЧАСНИХ СМАРТ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ МІСТ

  

КИЇВ - СУЧАСНЕ БЕЗПЕЧНЕ ЄВРОПЕЙСЬКЕ МІСТО

ПОТРЕБИ ТА ОЧІКУВАННЯ КИЯН

  

Основні виклики, на думку киян:

• соціальна незахищеність, ігнорування потреб містян;

• некомфортність життя;

• застарілість інфраструктури міста;

• низька якість комунальних послуг;

• корупція;

• відсутність обладнання паркувальних зон, нерозвиненість транспортної інфраструктури;

• забруднення.

  

Дані дослідження соціологічної групи "Рейтинг", липень 2015 р.

Київ сьогодні - одне з найбільших та перспективних міст Центрально-Східної Європи. Місто з розвиненою інфраструктурою, значними ресурсами, великим людським та освітньо-науковим потенціалом, поступово зростаючим інноваційним сектором, насамперед сегменту інформаційно-комунікаційних технологій.

Майбутнє Києва пов'язане з його трансформацією від індустріального до постіндустріального, від пострадянського до сучасного з використанням інформаційно-комунікаційних технологій та розвитком інновацій, що неможливо без накопичення соціального капіталу - активного залучення громадян до перетворення міста як ключової рушійної сили його розвитку, економічного та соціального зростання.

Київ - демократичне місто, жителі якого вимагають активної участі та залучення до управління містом, визначення стратегій його розвитку, прозорості та контролю за міською політикою.

ВІЗІЯ КИЇВ СМАРТ СІТІ

  

СТВОРЕННЯ В КИЄВІ ІННОВАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА
як бази економічного зростання міста

Місто-лідер Центральної та Східної Європи у сфері бізнесу, інновацій та освіти

• Створення інноваційного середовища - забезпечення особливих умов для бізнесу та залучення інвестицій, здобуття містом статусу спеціальної інвестиційної зони, де можливо усунути бар'єри, розробити і впровадити нові моделі приватно-державного партнерства; створення комфортних умов для малого й середнього бізнесу; розвиток електронних форм освіти та залучення громадян і бізнесу до сфери міських інновацій. Використання відкритих даних для розвитку бізнесу та інновацій

• Технології на службі громадян - цілеспрямоване впровадження нових сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для якісного поліпшення життя, управління містом, скорочення видатків та забезпечення сталого розвитку міста. Використання сучасних технологій для якісних змін у пріоритетних сферах КИЇВ СМАРТ СІТІ - створення сучасної системи життєзабезпечення міста (ЖКГ), безпека і транспорт, e-медицина, відкрите урядування та електронна демократія

КИЇВ - ІННОВАЦІЙНЕ МІСТО

Реалізовано:

• створення робочої групи КИЇВ СМАРТ СІТІ за участю всіх стейкхолдерів міста як майданчик для розроблення стратегічних рішень

• залучення широкої громадськості, громадських активістів і волонтерів до формування візії КИЇВ СМАРТ СІТІ та розроблення стратегічних документів

• розроблення консорціумного формату співробітництва для запровадження смарт сіті проектів та інноваційних ініціатив на засадах державно-приватного партнерства

• проведення найбільшого у країні хакатону КИЇВ СМАРТ СІТІ для розроблення нових міських додатків з понад 300 учасниками, 50 командами та 5 проектами-переможцями

Прагнемо:

• забезпечити підтримку інноваційного бізнесу та нових індустрій для залучення інвестицій, сприяння стартапам та бізнес-інкубаторам у Києві; створити максимально сприятливі умови для розвитку венчурного бізнесу в місті та прибрати адміністративні бар'єри на рівні управління містом

• розвивати нові форми відповідального партнерства громадян, бізнесу та влади

• сформувати інноваційну систему для реалізації новаторського та креативного потенціалу міста; розвивати нові освітні форми та кластери, сприяти міждисциплінарному освітньому та науковому співробітництву;

• забезпечити провідну роль міського голови в гарантуванні залучення інвестицій і створення умов для інновацій у місті

• впровадити концепцію всебічної інформатизації як передумови розвитку розумного середовища; розробити Дорожню карту інформатизації

• підвищити рівень користування та доступу до мережі Інтернет для киян як однієї з умов розвитку розумної громади

Очікувані результати:

• розвиток СМАРТ СІТІ хабу з метою залучення інвестицій для розвитку міста з боку вендорів та місцевого бізнесу і як майданчика для розроблення та випробування нових смарт сіті рішень, обміну ідеями та інформацією

• створення нових смарт сіті рішень на основі відкритих даних зусиллями IT-спільноти та громади міста; розвиток міського ринку відкритих даних як стимулу для створення нових бізнес-напрямів та реалізації громадських проектів

• розроблення міських програм для навчання користуванню інтернетом громадян (інклюзія в розумний простір) та основ програмування для молоді

• створення умов для наближення кількості створених стартапів і успішних інновацій у Києві щонайменше до рівня таких європейських міст, як Таллінн (151 стартап, 4674 бізнес-янголів) та Будапешт (168 стартапів, 4646 бізнес-янголів)

• підвищення показників Києва в міжнародних рейтингах інноваційних міст

ДО РОЗУМНОГО, ВІДПОВІДАЛЬНОГО ТА ВІДКРИТОГО УПРАВЛІННЯ МІСТОМ:
трансформація управління в інтересах громадян з метою забезпечення його максимальної ефективності, прозорості та підзвітності

Реалізовано або на стадії реалізації:

• он-лайн бюджет для забезпечення прозорості та вільного доступу громадськості до інформації про стан планування та виконання бюджету міста

• електронні закупівлі (e-tender) - система, створена за ініціативи громадських організацій, комерційних майданчиків, державних органів та підприємців з метою прозорого та ефективного витрачання державних коштів, запобігання корупції шляхом громадського контролю та розширення кола постачальників, переходу до електронного документообігу, повної звітності та аналізу державних закупівель

• система управління майном - комплексна система управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва для запровадження ефективних засобів використання, контролю та виконання прийнятих рішень щодо майнових ресурсів міста

• єдина система обліку - єдина інформаційна система управління з оптимізацією та уніфікацією бізнес-процесів, єдина система утворення тарифів, створення єдиних підходів до аналізу інформації

• електронні послуги для досягнення максимальної прозорості й відкритості щодо надання адміністративних і публічних послуг жителям міста

• триває впровадження системи "Електронний паспортний стіл" з наповненням цифрової картотеки первинних документів мешканців та власників житлових квартир у багатоквартирних будинках; після впровадження в дослідну експлуатацію цю систему буде інтегровано із системою надання адміністративних послуг в електронній формі, що дасть змогу містянам замовляти та отримувати потрібні довідки у спрощеному режимі, а в подальшому відмовитися від них

  

Прагнемо:

• забезпечити прозорість, відповідальність та відкритість влади як бази ефективного управління містом

• використовувати сучасні геоінформаційні та інформаційні системи для надання доступу до муніципальних даних - міський бюджет, комунальна власність, земельний кадастр, забудова та реєстр будинків, основні комунальні послуги, рух транспорту

• забезпечити вільний обмін даними між департаментами та комунальними структурами міста та створення для цього відповідної IT-архітектури

• впровадити інтелектуальні технології відеоспостереження, моніторингу інфраструктури міста, системи великих даних для забезпечення ефективного управління

• використовувати відкриті дані для поліпшення управління та створення нових послуг у місті в інтересах різних груп киян

• почати впроваджувати нову операційну модель міста на основі інтеграції та оптимізації управлінських процесів і створення операційної платформи міста для управління його ключовими сферами шляхом використання нових технологій - геоінформаційних, систем аналітики, великих даних, систем оперативного моніторингу та реагування

• створити єдиний міський ситуаційний центр для оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг) і єдину систему оперативного диспетчерського управління для інтеграції та підвищення якості й ефективності діяльності комунальних підприємств та служб міста

• перейти до інтегрованих управлінських структур з метою здійснення в місті інноваційних змін; вжити організаційно-правових заходів щодо створення та формування офісу Київського міського голови "СМАРТ СІТІ" для покращення бізнес-процесів у місті та зміни моделі управління містом в інтересах громадян як кінцевого споживача

• модернізувати міський портал послуг, де кожен зможе отримувати послуги в електронному вигляді. Перевести більшість послуг в е-формати зі збереженням багатоканальності доступу (центрів надання адміністративних послуг). Створити каталог сервісів та запровадити послуги з використанням мобільних технологій

• запровадити зручні та сучасні форми взаємодії міської влади з громадянами

• підготувати та інтегрувати в систему управління містом чиновників нової генерації, здатних використовувати сучасні спрямовані на забезпечення інтересів громадян інформаційно-комунікаційні технології, виконувати нові завдання, оперативно реагувати на виклики, що постають перед містом

  

Очікувані результати:

• економія ресурсів міста внаслідок використання сучасних технологій та створення єдиного міського ситуаційного центру

• підвищення якості міських послуг та оперативності надання послуг

• скорочення термінів отримання адміністративних послуг у традиційному та електронному форматах, послідовне зменшення кількості довідок та дозвільних документів

• поліпшення умов для бізнесу

• підвищення оперативності та ефективності реагування на ситуації в місті

• зменшення витрат на управління містом

• впровадження ефективної системи оцінювання якості наданих послуг та збільшення кількості її користувачів

• збільшення кількості відвідувань порталу міста та замовлених й отриманих послуг

• створення нового кадрового складу спеціалістів у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

ГРОМАДЯНИ ЯК ОСНОВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ КИЄВА:
залучення громадян та міського бізнесу до розв'язання проблем міста

Реалізовано:

• електронні петиції до Київської міської ради - новий сервіс для громадян, що сприятиме донесенню їх потреб та ініціатив до керівництва міста; в разі надходження ініціативи з 10000 підписами протягом 90 днів її розглянуть відповідальні особи Київської міської ради, за можливості її буде виконано та опубліковано офіційну відповідь

• бюджет участі - проект, спрямований на залучення жителів міста до прийняття рішень щодо розвитку міста, поліпшення діалогу між місцевою владою та громадськістю шляхом співпраці у плануванні та імплементації бюджетів учасників; бюджет участі передбачає участь жителів міста в розподілі коштів міського бюджету

• єдиний веб-портал територіальної громади міста для інформування про соціальний, економічний та політичний напрями розвитку, події та культурні заходи, забезпечення зворотного зв'язку містян із владою столиці

Прагнемо:

• розширити можливості участі та залучити громадян до управління містом і його розвитку

• відкрити доступ та створити достатню кількість баз відкритих даних, які можуть вільно використовуватись для потреб громадян

• залучити громадян, представників бізнесу, IT-спільноти й експертів до формування порядку денного в місті та прийняття рішень із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій - он-лайн платформ та соціальних мереж; впровадити платформи електронної демократії - е-петиції, е-консультації, е-громадські слухання, публічні дискусії; впровадження в місті інституцій і традицій масових опитувань та референдумів (у тому числі в електронній формі) під час прийняття владою рішень, що становлять суспільний інтерес

• впровадити систему прямих комунікацій між міською владою та громадянами через соціальні мережі та портал міста; налагодження прямого зв'язку міського голови, ключових чиновників міста з громадянами через профілі в соціальних мережах для оперативної комунікації та реагування на потреби киян

• розвивати нові моделі партнерства громадськості, бізнесу та влади в реалізації інноваційних та смарт сіті проектів (можливість фінансування смарт сіті проектів та ініціатив шляхом інвестицій, приватно-державного партнерства та краудфандингу)

• створити незалежну експертну раду КИЇВ СМАРТ СІТІ для експертизи та публічного контролю за відбором проектів, прийняттям рішень та імплементацією концепції КИЇВ СМАРТ СІТІ

• стимулювати розвиток громадянських ініціатив та проектів для розв'язання проблем міста; створити біржу проектів КИЇВ СМАРТ СІТІ та он-лайн платформу для популяризації й пошуку альтернативних джерел фінансування проектів КИЇВ СМАРТ СІТІ

• впровадити чіткі критерії, індикатори ефективності для оцінювання дій, рішень та результатів діяльності місцевої влади; запровадити сервіс он-лайн оцінювання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

• сприяти розвитку сучасних форм навчання та отримання нових кваліфікацій, важливих для стимулювання інновацій та сталого розвитку Києва і його жителів

• підтримувати створення сучасних та інноваційних форматів для об'єднання громадян: проведення міських хакатонів, інноваційних та освітніх вікендів, створення експериментальних наукових лабораторій, мереж експертів, систем менторства

Очікувані результати:

• збільшення кількості рішень, прийнятих та реалізованих у місті за участю громадськості

• збільшення кількості міських ініціатив, проектів, рішень, реалізованих у Києві з ініціативи громадян

• значне збільшення кількості проектів, реалізованих на засадах краудфандингу, залучення приватних інвестицій, зокрема і державно-приватного партнерства

• збільшення кількості відкритих баз даних, ініційованих та розглянутих електронних петицій, запитів та інше

• постійний он-лайн моніторинг та оцінювання громадянами діяльності влади

СТВОРЕННЯ КОМФОРТНОГО, БЕЗПЕЧНОГО, ЗДОРОВОГО ТА РОЗУМНОГО СЕРЕДОВИЩА
для киян та гостей міста

Планується до реалізації:

• розвиток картки киянина - іменної багатофункціональної електронної пластикової картки, що є матеріальним носієм персональних даних утримувача картки і підтримує додатки, пов'язані з наданням і обліком заходів соціальної підтримки та багатьох інших сервісів і послуг

• єдиний проїзний квиток для всіх видів громадського транспорту; впровадження системи єдиного електронного квитка уможливить автоматизацію збирання коштів, збільшення обсягу надходжень на 20 - 30 %, а також значне зменшення витрат комунальними підприємствами

• програма диспетчеризації транспорту для контролю за переміщенням громадського транспорту і оптимізації витрат пального; в межах програми планується встановити GPS-навігатори на всі види громадського транспорту, які перебувають на балансі комунальних підприємств міста, що дасть змогу відстежувати їх переміщення; на громадському транспорті встановлюватимуться датчики витрат пального; програма передбачає також встановлення відповідного програмного забезпечення, що сприятиме систематизації отриманої інформації

• мобільні додатки для зручності надання сервісів (наприклад, електронного паркування, єдиного електронного квитка); додатки до телефонів з програмним забезпеченням Android та iOS для користування зазначеними сервісами у режимі он-лайн

• електронне паркування - система плати за паркування за допомогою паркомату або використання додатка на мобільному пристрої

• інтелектуальна система управління транспортом - триває розроблення нової концепції транспортної системи міста; мета проекту - максимально розвантажити транспортну систему мегаполісу й оптимізувати рух транспорту в межах міста

• система відеонагляду та оперативного управління нарядами поліції (масштабно модернізується у зв'язку зі значними змінами у правоохоронних органах); мета модернізації - впровадити інтелектуальні засоби відеоаналітики для підвищення ефективності діяльності поліції, скорочення часу реагування на виклики, системи автоматизованої фото-відеофіксації порушень правил дорожнього руху з метою підвищення транспортної безпеки і забезпечення пріоритету руху громадського та службового транспорту міста, від яких залежать життя та загальна безпека киян

Прагнемо:

• підвищити стандарти життя в місті, прискорити запровадження міжнародних та європейських стандартів у сфері розбудови міського середовища, сталого розвитку міст, насамперед щодо води, сортування відходів та їх утилізації, зменшення викидів у повітря CO2, а також будівництва

• поліпшити доступність та комфортність міста для людей з обмеженими можливостями, зокрема в частині смарт сіті: запровадження інтелектуальних систем інформації та навігації, пристосованих для людей з обмеженими можливостями

• забезпечити якнайефективніше використання міських ресурсів та скорочення видатків шляхом впровадження відповідних технологічних рішень

• створити умови для підвищення якості надання освітніх послуг та реалізації інноваційних рішень у сфері науки

• впровадити смарт-технології для забезпечення безпеки киян - від сучасних засобів інтелектуальної відеоаналітики для виявлення правопорушень та правопорушників до автоматизованої системи фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху

• впровадити передові технології для поліпшення якості послуг у медичній сфері

• ініціювати впровадження сучасних систем швидкої та зручної оплати комунальних послуг і відстеження якості послуг у місті

• розвивати внутрішній і міжнародний туризм з використанням смарт-рішень та смарт-технологій

  

Очікувані результати:

• застосування міжнародних і європейських стандартів сталого розвитку міст та міських сервісів (ISO 37120:2014) з метою підвищення якості питної води, впровадження сортування відходів та сучасних принципів їх вторинної переробки та утилізації, зменшення викидів у повітря CO2

• підвищення міських показників енергоефективності та екологічності

• зниження рівня злочинності та кількості правопорушень

• зменшення кількості порушень правил дорожнього руху

• можливість сплачувати за комунальні послуги на порталі міста

• збільшення кількості та підвищення якості програм неформальної освіти та освіти дорослих, зокрема електронної

• підвищення якості медичних послуг та скорочення часу для їх отримання

МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МІСТОМ СМАРТ СІТІ

Широкосмуговий зв'язок: у Києві існує розвинена інфраструктура оптоволоконного зв'язку, проте низький рівень Wi-Fi покриття не відповідає потребам сучасного міста. Нагальне завдання для розвитку міста як смарт сіті - забезпечити покриття міста широкосмуговим зв'язком. Протягом 2017 - 2020 рр. планується значно збільшити покриття території міста. Вільний доступ до мережі Інтернет сприяє поліпшенню бізнес-середовища та розвитку в місті інновацій і, як результат, зростанню економічних показників міста.

Інтернет речей / інтернет усього: концепція комунікаційної мережі фізичних або віртуальних об'єктів ("речей"), побудованих на технологіях, що уможливлюють їх взаємодію між собою та з навколишнім середовищем, а також сприйняття, повідомлення та продукування нової інформації без втручання людини. Використання вимірювальних пристроїв, сенсорів, відеокамер, GPS-пристроїв, термостатів та метеостанцій, безпілотників для контролю транспортного руху, погодних умов та викидів CO2, відстеження руху громадського транспорту маршрутами, контроль за безпекою на територіях без освітлення, в аварійних ситуаціях у сфері комунальних послуг, відстеження та інформування про наявність вільних місць для паркування, порушення правил дорожнього руху, громадського порядку та безпеки в будинках. Концепція КИЇВ СМАРТ СІТІ передбачає, що ці пристрої будуть взаємопов'язані, інтероперабельні й виходити на єдину міську операційну платформу для якісного збирання, опрацювання та аналітики даних у місті з метою якісного поліпшення управління та оперативного реагування на ситуації, які виникають.

Розумні персональні пристрої: надання киянам та гостям столиці можливості використовувати персональні пристрої (смартфони, планшети) для власних потреб шляхом створення корисних міських додатків для швидкого та якісного отримання е-послуг, туристичних маршрутів та інформації, можливості відстежувати рух громадського транспорту та затори, пошуку вільних місць для паркування, участі в голосуванні, подання петицій, отримання консультацій тощо.

Хмарні обчислення: набір технологій для зберігання і/або опрацювання даних (за допомогою центрального процесора або програмного забезпечення) у вигляді послуг, пропонованих клієнтові постачальником за допомогою апаратно-програмних засобів, поширених в мережі Інтернет з традиційною архітектурою клієнт-сервер. Нині в Києві розпочато впровадження ключових технологій зберігання та обробки даних як елементів важливої для смарт сіті IT-архітектури - міський дата центр та хмарні обчислення, запроваджені для проекту он-лайн бюджету.

Аналіз великих даних: великий обсяг, висока швидкість і широка номенклатура інформаційних активів, що потребують нових форм опрацювання, включаючи розширене прийняття рішень і оптимізацію процесів. Великі дані - один з найпотужніших інструментів опрацювання даних та прийняття рішень у місті на радикально іншому рівні - якнайточніше, найоперативніше, найефективніше. Великі дані для Києва - це можливість для переходу до вищої якості управління та реагування на численні потреби киян та міста як екосистеми. Великі дані - це новітні технології, що потребують значних інвестицій та потужності IT-інфраструктури. На сьогодні великі дані використовують у місті для опрацювання та аналізу даних про бюджет міста, у подальшому - у сфері комунального господарства міста. Технологічні стандарти забезпечують умови для прийняття якісних технологічних рішень.

ТЕХНОЛОГІЇ НА СЛУЖБІ КИЯН:
цілеспрямоване впровадження новітніх інформаційно-комунікаційних технологій для якісного поліпшення життя, управління містом, скорочення видатків

Основні інституційні зміни:

• вжиття організаційно-правових заходів щодо створення та формування офісу Київського міського голови "СМАРТ СІТІ"

• створення Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій

  

Сучасні стандарти в управлінні містом:

• Зміни в управлінні містом - від функціональної моделі до інтеграційної (спланований та поступовий перехід до інтегрованих структур управління містом)

• Розроблення сервісної моделі управління містом

• Створення ринку міських проектів та смарт сіті рішень

• Розроблення відкритої сервісно орієнтованої архітектури міста для створення нових якісних послуг

• Створення операційної платформи міста як передумови інтеграції даних та процесів міських програм

  

ТЕХНОЛОГІЧНА МОДЕЛЬ КИЇВ СМАРТ СІТІ

  

СОЦІАЛЬНА МОДЕЛЬ КИЇВ СМАРТ СІТІ

  

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ "КИЇВ СМАРТ СІТІ 2020"

• Активне використання сучасних інноваційних смарт-технологій, побудованих на принципах використання в управлінні містом елементів штучного інтелекту і залучення до цього процесу великої кількості найрізноманітнішої інформації та даних

• Якісні зміни шляхом поліпшення використання даних, побудови відкритої сервісно орієнтованої архітектури та зміни моделі управління містом

• Ефективніша діяльність міської влади в інтересах киян (громадянин як кінцевий споживач)

• Зміна комунікаційної моделі міста на засадах залучення та взаємодії

• Заміна застарілої традиційної функціональної системи управління містом на нову з метою зміни управлінської структури (департаментів) та забезпечення значного зменшення кількості зайвих функцій, чиновників, бар'єрів та прозорішого, ефективнішого управління в інтересах стимулювання розвитку міста

• Вжиття організаційно-правових заходів щодо створення та формування офісу Київського міського голови "СМАРТ СІТІ" для виконання стратегічних завдань щодо трансформації управління згідно з міжнародними стандартами смарт сіті

• Запровадження е-урядування містом та сучасної системи надання послуг

• Залучення різних постачальників, зокрема і громадського сектора та бізнесу, на засадах відкритого та прозорого партнерства й відкритих тендерів

• Використання відкритих даних, аналітичних систем та сучасних технологій з метою поліпшення управління та планування в місті, створення інноваційних ринків міської економіки

• Залучення інноваційних підприємців, громадськості та представників IT-спільноти до розроблення нових підходів до надання послуг та напрацювання кращих розумних рішень у сфері надання послуг місту та містянам

• Впровадження моделей партнерства влада - громадськість - влада для розв'язання нагальних проблем міста; створення нових форм співпраці з розв'язання міських проблем - державно-приватне партнерство, розкриття потенціалу суспільних ініціатив

• Співпраця з асоціаціями розумних міст (City Protocol Society та інші) та забезпечення участі Києва в інноваційних програмах європейського і світового рівня (Горизонт 2020, GIZ, USAID, Фонд "Відродження" тощо)

  

  

  

НАСТУПНІ КРОКИ

За сучасних якісних трансформацій української держави, підвищення ролі та повноважень місцевого самоврядування посилюється роль міст і з'являються нові можливості для їх кардинального перетворення, базовою засадою для яких стане реалізована в Києві модель СМАРТ СІТІ.

Київ перебуває на початковому етапі трансформації у розумне місто, успішна реалізації якої потребує таких кроків:

Міська влада:

• забезпечити діяльність експертної ради "КИЇВ СМАРТ СІТІ" при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)

• розробити стратегію та стандарти КИЇВ СМАРТ СІТІ з активною участю громадськості та інноваційного бізнесу

• вжити організаційно-правових заходів щодо створення та формування офісу Київського міського голови "СМАРТ СІТІ", який здійснюватиме централізацію управління в галузі інновацій та інформаційних технологій, забезпечуватиме зміни в управлінні містом, реалізовуватиме проекти та інвестиційні програми з метою впровадження Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ" та її стратегії

• впровадити міжнародні стандарти для реалізації Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ" для ефективної трансформації міста та реалізації рішень у пріоритетних напрямах

• виявити та усунути ключові бар'єри на шляху реалізації Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ" - діагностувати бізнес-процеси, проаналізувати регуляторні обмеження та надавати пропозиції щодо їх усунення

• створити умови для залучення інвестицій з метою реалізації Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ", пріоритетним напрямом якої має бути створення в Києві спеціального інвестиційно-інноваційного простору

• забезпечити розробку та впровадження прозорої моделі державно-приватного партнерства для реалізації проектів КИЇВ СМАРТ СІТІ в установленому порядку

• налагодити співробітництво з містами - світовими лідерами з реалізації моделі СМАРТ СІТІ для обміну досвідом, міжнародної експертизи та втілення спільних проектів

• провадити ефективну комунікаційну політику з метою популяризації ідей та результатів КИЇВ СМАРТ СІТІ, максимального залучення громадськості до створення, користування та оцінювання рішень КИЇВ СМАРТ СІТІ

Бізнес:

• сприяти імплементації провідних практик, досвіду та рішень передових міст під час реалізації моделі СМАРТ СІТІ

• брати участь у створенні сучасних форм приватно-державного партнерства для реалізації Концепції "КИЇВ СМАРТ СІТІ"

• сприяти залученню інвестицій з метою реалізації стратегії КИЇВ СМАРТ СІТІ

• сприяти покращенню інвестиційної та інноваційної привабливості Києва як СМАРТ СІТІ

• залучати інвестиції для реалізації проектів КИЇВ СМАРТ СІТІ

• брати участь у реалізації проектів КИЇВ СМАРТ СІТІ

• надавати експертну підтримку в розробленні та імплементації рішень для КИЇВ СМАРТ СІТІ

Громадськість та IT-спільнота:

• брати активну участь у розробленні й обговоренні стратегії та стандартів, а також ідей та рішень КИЇВ СМАРТ СІТІ

• популяризувати ідеї СМАРТ СІТІ серед київської громади та залучати громадян до руху СМАРТ СІТІ в Києві

• брати участь в опрацюванні та оцінюванні проектів КИЇВ СМАРТ СІТІ

• взаємодіяти з міською владою та бізнесом у межах експертної ради "КИЇВ СМАРТ СІТІ"

• брати активну участь у розробленні та впровадженні інноваційних підходів і практик для розвитку КИЇВ СМАРТ СІТІ

 

Київський міський голова

В. Кличко