КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
II сесія VI скликання

РІШЕННЯ

від 16 жовтня 2008 року N 498/498

Про розв'язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр"

Відповідно до статей 19, 47, 140 - 144 Конституції України, статей 509 - 525, 630, 634 Цивільного кодексу України, законів України "Про столицю України - місто-герой Київ" та "Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 04.02.2008 N 89/2008 "Про невідкладні заходи щодо розв'язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", Указу Президента України від 12.02.2008 N 119/2008 "Про додаткові заходи щодо розв'язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", рішень комісії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2008 року N 258-р "Про утворення комісії з розв'язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", та з метою розв'язання проблеми забезпечення житлом громадян, які зазнали збитків внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", Київська міська рада вирішила:

1. Звільнити від пайової участі (внесків) інвесторів (забудовників) у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, відрахування частини житла та орендної плати по земельних ділянках, які передаються для розв'язання проблем потерпілих громадян від діяльності групи інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр".

2. Затвердити Порядок відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній "Еліта-Центр" (додаток 1) та Попередній договір про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" на отримання житла (додаток 2).

3. Довести до відома постраждалих внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", що про свої наміри укласти попередній договір про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" на отримання житла вони можуть протягом місяця з дня оприлюднення цього рішення повідомити виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію) відповідною заявою (додаток 3) з одночасним наданням необхідних документів.

Перевірка виконавчим органом Київради (Київською міською державною-адміністрацією) наданих потерпілим документів здійснюється протягом місяця з дня надходження відповідної заяви.

4. Виконавчому органу Київради (Київській міській державній адміністрації) передбачити в проекті бюджету м. Києва на 2009 рік отримання з Державного бюджету України субвенції, необхідної для відшкодування збитків, завданих групою будівельних компаній "Еліта-Центр" та іншими забудовниками внаслідок шахрайських дій з коштами громадян при будівництві житла.

5. Зазначене рішення набуває чинності з дня його оприлюднення в газеті "Хрещатик".

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на виконавчий орган Київської міської ради (Київську міську державну адміністрацію).

 

Київський міський голова 

Л. Черновецький 


 

Додаток 1
до рішення Київради
від 16 жовтня 2008 р. N 498/498 


Порядок
відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній "Еліта-Центр"

Порядок відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній "Еліта-Центр", ґрунтується на положеннях статей 509 - 525 Цивільного кодексу України, які передбачають можливість переуступити право вимоги на будівництво житла від потерпілих до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) шляхом укладання відповідного договору.

В договір про переуступку права вимоги за згодою сторін можуть бути включені інші взаємні зобов'язання щодо забезпечення належного виконання такого договору.

Тому предмет договору має ширший зміст і за своєю формою є спільною діяльністю сторін щодо поновлення порушених прав потерпілих на отримання житла. При цьому зобов'язання сторін повинні відповідати вимогам чинного законодавства та не суперечити матеріалам кримінальних справ.

1. Основні засади

1.1. Цей Порядок визначає умови відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній "Еліта-Центр", за рахунок використання земельних ділянок, майна та коштів, що належали групі будівельних компаній "Еліта-Центр", а також за рахунок проведених інвестиційних конкурсів згідно з рішеннями Київради та розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

1.2. Порядок відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній "Еліта-Центр", за рахунок інших джерел визначається окремими рішеннями Київради.

1.3. Зазначений Порядок не поширюється на інші факти шахрайства з коштами громадян при будівництві житла, окрім тих, що стосуються групи будівельних компаній "Еліта-Центр".

2. Основні напрямки взаємодії сторін щодо поновлення порушених прав на отримання житла

2.1. Сторони складають стосовно кожної земельної ділянки, що перебувала у віданні групи будівельних компаній "Еліта-Центр", списки потерпілих з визначенням сум фактично проплачених коштів та житлової площі, а також наявних обсягів подвійних продаж.

2.2. На підставі наведеної вище інформації та інформації щодо правового статусу земельної ділянки сторони визначають можливість поновлення прав потерпілих щодо будівництва житла на відповідній земельній ділянці.

2.3. За наявності подвійних і більш кратних продаж квартир список потерпілих стосовно поновлення права отримання житла на земельній ділянці, що належала групі будівельних компаній "Еліта-Центр", визначається загальними зборами потерпілих, які фінансували будівництво житла на цій земельній ділянці.

2.4. Стосовно потерпілих, які не включені в такі списки в установленому порядку, сторони вирішують питання щодо поновлення права отримання житла на інших земельних ділянках, що виділені Київрадою для розв'язання проблем потерпілих від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр".

2.5. При необхідності виконуються передпроектні проробки щодо визначення можливих обсягів будівництва житла на конкретній земельній ділянці.

2.6. У випадку встановлення неможливості будівництва житла на відповідній земельній ділянці сторони будуть розглядати питання щодо використання таких ділянок для компенсації збитків, завданих потерпілим внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", шляхом їх продажу на аукціонах або передачі забудовникам житла для потреб потерпілих шляхом проведення інвестиційних конкурсів.

2.7. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) за участю потерпілих визначає по конкретній земельній ділянці громадян, які потрапили в найбільш скрутне матеріальне становище і з урахуванням вимог чинного законодавства можуть мати право на першочергове отримання житла.

2.8. Відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про планування і забудову територій" Державна архітектурно-будівельна інспекція при будівництві житла для потерпілих забезпечує дотримання Закону України "Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю".

2.9. При вирішенні виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) питань щодо поновлення прав потерпілих на отримання житла не може погіршуватись існуючий стан забезпечення житлом громадян, які перебувають на квартирному обліку в м. Києві.

2.10. Згідно зі статтею 1177 Цивільного кодексу України у випадку не встановлення особи, яка вчинила злочин, або якщо вона виявиться неплатоспроможною, майнова шкода, завдана потерпілим злочинною діяльністю групи будівельних компаній "Еліта-Центр", повинна відшкодовуватись державою, а не територіальною громадою м. Києва.

При настанні таких випадків виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) на підставі отриманого від потерпілих права вимоги пред'являє відповідний позов до держави з метою захисту інтересів територіальної громади м. Києва.

2.11. Умови та форма договорів (угод) з потерпілими підлягають затвердженню рішеннями Київради або розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до компетенції зазначених суб'єктів.

Якщо договори (угоди) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з потерпілими виходять за межі компетенції органів місцевого самоврядування, то вони підлягають затвердженню Кабінетом Міністрів України або іншим повноважним суб'єктом.

За своїм змістом відповідно до статей 630 та 634 Цивільного кодексу України договори (угоди) виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з потерпілими є договорами приєднання.

2.12. Згідно з постановами старшого слідчого Головного слідчого управління МВС України від 17.10.2006, 16.03.2007, 18.02.2008 по кримінальних справах N N 24-134, 24-01 та 07-4690 відповідно, виконавчий орган Київради (Київську міську державну адміністрацію) визнано цивільним відповідачем з вимогою відшкодування збитків на суму 401 млн. 328 тис. 110 грн.

2.13. Договори про переуступку права вимоги та поновлення прав потерпілих до прийняття рішення суду з цього питання та набуття таким рішенням законної сили за своїм змістом є попередніми договорами, передбаченими статтею 635 Цивільного кодексу України.

Якщо рішенням суду Київську міську державну адміністрацію не буде визнано цивільним відповідачем з вимогою відшкодування збитків, Київська міська державна адміністрація відшкодовує понесені витрати, які перевищують надходження від реалізації земельних ділянок, майна і коштів, що належали групі інвестиційно-будівельних компаній "Еліта-Центр", а також від проведених виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) інвестиційних конкурсів за умови отримання з Державного бюджету України відповідної субвенції.

У випадку прийняття судом рішення про визнання виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) цивільним відповідачем попередній договір про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" на отримання житла втрачає свою чинність з дня набуття рішенням суду законної сили.

2.14. Основний договір про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" на отримання житла укладається за умови належного виконання попереднього договору, але не пізніше одного року з дня підписання попереднього договору у випадку прийняття рішення суду стосовно визнання чи невизнання цивільним відповідачем виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або винесення постанови слідчого про невизнання цивільним відповідачем.

2.15. Згідно з вимогами Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів Київрада та її виконавчий орган (Київська міська державна адміністрація) не можуть брати на себе зобов'язання фінансового характеру, які виникли перед потерпілими від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", без рішень суду, які набрали законну силу.

3. Передача потерпілим у власність житла

3.1. Передача житла здійснюється згідно з рішеннями Київради та розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) в порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.2. Правочином для передачі від виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) до потерпілих житлових приміщень у власність є основний договір про переуступку права вимоги від потерпілого до виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3.3. На підставі попереднього договору виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) має право передавати у користування потерпілого житлове приміщення без права його відчуження.

Передача у користування потерпілим житлових приміщень здійснюється на підставі окремого договору, форма якого затверджується розпорядженням виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації).

3.4. Стосовно повністю проплаченої житлової площі виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) зобов'язується поновити право на отримання житла в повному обсязі в натурі.

3.5. З приводу частково проплаченої житлової площі виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) може брати на себе зобов'язання поновити право фінансування відповідного нерухомого майна. Умови фінансування в таких випадках визначаються окремими договорами (угодами) між потерпілими та забудовниками.

3.6. Терміни передачі потерпілим у власність житла визначаються на підставі існуючих нормативів щодо виконання проектних та будівельних робіт.

Загальний термін передачі потерпілим у власність житла не повинен перевищувати трьох років з дня підписання основного договору.

За наявності форс-мажорних обставин, в тому числі кризи на ринку житла, цей термін може бути подовжено розпорядженнями виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) або рішеннями Київської міської ради.

3.7. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) може брати на себе зобов'язання щодо поновлення права потерпілих на отримання житла не більше однієї квартири на одну сім'ю. За умови отримання квартир близькими родичами склад сім'ї визначається в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

4. Укладання попередніх договорів з потерпілими

4.1. Попередні договори з потерпілими про переуступку права вимоги та поновлення порушених прав на отримання житла укладаються добровільно за взаємною згодою сторін в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, протягом трьох місяців з дня надходження заяви від потерпілого.

4.2. Відповідно до вимог частини другої статті 19 Конституції України та статті 6 Цивільного кодексу України при укладанні цивільно-правових угод сторони не мають права відступати від положень актів цивільного законодавства і врегулювати свої відносини на власний розсуд, якщо у нормативно-правових актах прямо вказано про це, а також у разі, якщо обов'язковість для сторін положень таких актів випливає з їх змісту або із суті відносин між сторонами.

4.3. Черговість укладання попередніх договорів з потерпілими визначає виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація).

В першу чергу, укладаються попередні договори з потерпілими, які повністю сплатили вартість квартири, потрапили в скрутне матеріальне становище і згідно з законодавством мають право на першочергове забезпечення житлом.

4.4. Майновий стан та умови забезпечення житлом постраждалих громадян внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" визначаються утвореними виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) спеціальними комісіями у складі депутатів Київської міської ради, представників потерпілих та інших осіб.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 2
до рішення Київради
від 16 жовтня 2008 р. N 498/498 


Попередній договір
про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" на отримання житла

м. Київ 

"___" ____________ 2008 року 


Гр-н(ка) _______________________________________________________, з одного боку, та виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) в особі _________________________________________________, з іншого боку, керуючись статтями 19, 47, 140 - 144 Конституції України, статтями 509 - 525, 630, 634 Цивільного кодексу України, законами України "Про столицю України - місто-герой Київ" та "Про місцеве самоврядування в Україні", Указом Президента України від 12.02.2008 N 119/2008 "Про додаткові заходи щодо розв'язання проблеми забезпечення житлом громадян, постраждалих внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", рішеннями комісії, утвореної розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 лютого 2008 року N 258-р "Про утворення комісії з розв'язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", уклали цей попередній договір про наступне:

1. Предмет попереднього договору

1.1. Здійснення спільної діяльності щодо поновлення прав потерпілих на отримання житла, порушених внаслідок неправомірної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр", згідно з Порядком відшкодування відповідно до законодавства вартості інвестицій, внесених постраждалими громадянами для будівництва житла групою будівельних компаній "Еліта-Центр", затвердженим _________________________________.

1.2. Порушення права на будівництво житла відбулося у вигляді невиконання договору від ____________ N _______ з боку інвестиційно-будівельної компанії ____________________________ шляхом вчинення шахрайських дій з коштами громадян.

1.3. Згідно з договором від ____________ N _______ на будівництво ____________________ квартири загальною площею ______ м кв. за адресою: ___________________ потерпілим сплачено готівкою повноважному представнику (перераховано у безготівковій формі на розрахунковий рахунок) інвестиційно-будівельної компанії ________________________________________________.

1.4. Постановою слідчого МВС України від ___ ____________ ____ гр-на (ку) ________________________________________________ визнано потерпілим по кримінальній справі N _________________.

1.5. Постановою слідчого від ___ ____________ ____ (рішенням суду від ____________) встановлено, що в натуральній формі право вимоги на момент укладання цього попереднього договору становить право на отримання ________________ кімнатної квартири загальною площею __________ м кв.

Вартість зазначеної квартири на день підписання договору становила ___________________ грн., яка сплачена повністю (частково у розмірі _______________ грн.).

Залишилось сплатити _____________ м кв., вартість яких згідно з договором з групою будівельних компаній "Еліта-Центр" становила _____________ грн.

1.6. Земельна ділянка, на якій планувалося будівництво житла, ___________________________________________________________ отримана _______________________________________________________ на підставі _____________________________________________________.

1.7. На момент укладання цього попереднього договору зазначена земельна ділянка має наступний правовий статус __________________________________________________________________________________________________________________________.

2. Зобов'язання сторін щодо поновлення порушених прав потерпілого на отримання житла

2.1. Сторони зобов'язуються в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України, здійснювати узгоджені спільні дії щодо повного відшкодування завданих потерпілому збитків внаслідок злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" та поновлення його права на отримання у власність житла.

2.2. Керуючись статтями 509 - 525 Цивільного кодексу України, гр-н (ка) ____________________________________ як кредитор на підставі цього попереднього договору передає виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) належне йому (їй) право вимоги відшкодування збитків за договором від ____________ N _______ до інвестиційно-будівельної компанії _______________________________________.

2.3. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) зобов'язується поновити права потерпілого на отримання житла у повній відповідності з отриманим правом вимоги на відшкодування збитків, завданих потерпілим злочинною діяльністю групи будівельних компаній "Еліта-Центр", шляхом надання _________________________ кімнатної квартири загальною площею ____________ м кв. за адресою: ________________________________________________ протягом ________________________________________________________ з дня підписання цього попереднього договору.

2.4. Якщо в судовому порядку позовні вимоги потерпілого будуть визнані неправомірними, то його право вимоги, що передбачено в договорі з виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією), втрачає свою юридичну силу і тягне за собою розірвання цього попереднього договору з поверненням отриманого майна та коштів відповідно до статті 1193 Цивільного кодексу України тільки за умови встановлення вини потерпілого в укладанні незаконного договору.

2.5. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) в межах чинного законодавства сприяє належному вирішенню житлових проблем потерпілих, які частково сплатили кошти на будівництво житла.

Форми та конкретні напрямки надання такого сприяння визначаються окремими договорами (угодами).

3. Набуття потерпілими права власності на житло

3.1. Право власності на конкретну квартиру набувається відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.

3.2. Підписаний сторонами попередній договір та вчинені сторонами дії щодо переуступки права вимоги вважаються належним правочином, на підставі якого з боку виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) виникають зобов'язання щодо поновлення права потерпілого на отримання у власність конкретної квартири.

3.3. З метою забезпечення належного виконання зобов'язання щодо передачі у власність потерпілому конкретної квартири сторони укладають додаткові договори (угоди).

4. Контроль за виконанням попереднього договору

4.1. Загальний контроль за виконанням цього попереднього договору покладається на Київську міську раду.

4.2. Поточний контроль за виконанням цього попереднього договору здійснюють визначені сторонами в окремій угоді суб'єкти.

4.3. Відповідно до наданих владних повноважень виконання цього попереднього договору можуть перевіряти правоохоронні органи.

5. Вирішення суперечок

5.1. Суперечки між сторонами вирішуються шляхом проведення переговорів.

5.2. При недосягненні згоди в результаті проведених переговорів сторони для врегулювання конфлікту можуть звернутися до Київради або інших повноважних органів.

5.3. З метою розв'язання суперечки сторони також можуть безпосередньо звернутися до суду.

6. Внесення змін та доповнень

6.1. Внесення змін та доповнень до цього попереднього договору здійснюються за взаємною згодою сторін.

6.2. Про необхідність внесення змін або доповнень сторони повідомляють одна одну.

6.3. Сторона, яка отримала пропозицію про внесення змін та доповнень, зобов'язана надати іншій стороні письмове повідомлення з цього приводу не пізніше як через десять днів після отримання відповідного звернення.

6.4. Зміни та доповнення до цього попереднього договору не можуть виходити за межі повноважень виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації), які визначені чинним законодавством України.

7. Невід'ємні додатки до попереднього договору

7.1. Завірена належним чином копія паспорта потерпілого.

7.2. Завірена належним чином копія постанови слідчого або рішення суду про визнання потерпілим.

7.3. Завірена належним чином копія договору про фінансування будівництва житла будівельною компанією "Еліта-Центр".

7.4. Завірені належним чином копії платіжних документів про сплату будівельній компанії "Еліта-Центр" вартості житла.

7.5. Довідка в оригіналі щодо перебування на квартирному обліку (за наявністю).

8. Розірвання попереднього договору та зупинення його дії

8.1. Розірвання попереднього договору та зупинення його дії здійснюється за взаємною згодою сторін у повному обсязі або в певній частині.

8.2. Про необхідність розірвання попереднього договору та зупинення його дії сторони завчасно повідомляють одна одну.

8.3. При розірванні попереднього договору та зупиненні його дії сторони відповідно до вимог чинного законодавства розглядають питання щодо повернення отриманого майна та коштів.

9. Реквізити сторін

9.1. Потерпілий (ла) ____________________________________________________________.

9.2. Виконавчий орган Київради (Київська міська державна адміністрація) ______________
_____________________________________________________________________________.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий
 


 

Додаток 3
до рішення Київради
від 16 жовтня 2008 р. N 498/498 


Виконавчий орган Київради
(Київська міська державна адміністрація)
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36

Прізвище, ім'я, по батькові:
_______________________________
адреса: _________________________
________________________________ 


ЗАЯВА

Повідомляю про свій намір укласти з виконавчим органом Київради (Київською міською державною адміністрацією) Попередній договір про переуступку права вимоги та поновлення права потерпілого від злочинної діяльності групи будівельних компаній "Еліта-Центр" на отримання житла відповідно до умов, визначених розпорядженням Київського міського голови від ____________ N __________.

Додаток:

1. Копія паспорта.

2. Копія постанови слідчого про визнання потерпілим.

3. Копія договору про фінансування будівництва житла будівельною компанією "Еліта-Центр".

4. Копії платіжних документів про сплату будівельній компанії "Еліта-Центр" вартості житла, офісного приміщення, паркінгу або іншого нерухомого майна.

5. Довідка щодо перебування на квартирному обліку (при наявності).

дата _________ 

______ підпис 


____________
* Заява викладається власноручно потерпілим.

 

Заступник міського голови -
секретар Київради
 

 
О. Довгий